سخنرانی دکتر فتحی واجارگاه در دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 93/12/02 و 93/12/03 هتل المپیک تهران شاهد حضور گسترده متخصصین و فعالین حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی سراسر کشور در گردهمایی با شکوه دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بود. این کنفرانس در سطح ملی واز سوی انجمن علمی آموزش و توسعه با همکاری مجتمع فنی تهران برگزار شد. در این کنفرانس دکتر کورش فتحی واجارگاه پیرامون بحث"گذر از مدیریت آموزش؛ به سوی استقرار نظام مدیریت یادگیری درسازمان هاسخنرانی نمودند.فیلم سخنرانی آقای دکتر فتحی واجارگاه


فایل سخنرانی آقای دکتر فتحی واجارگاهبیشتر بخوانید


 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان