پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی

براساس عملکرد شاخص های کیفی 10 ساله در ISC و ESI؛ دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پژوهشگران پراستناد برتر کشور معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهیدبهشتی و به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر کورش فتحی واجارگاه و دکتر محمدیمنی دوزی سرخابی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛ و دکتر علی رضاییان از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی به عنوان پژوهشگران پراستناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی درحوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر شناخته شدند.

  • لینک خبر: https://www.sbu.ac.ir/lists/news/dispForm.aspx?ID=24558


بیشتر بخوانید


 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان
 برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا