چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی


يكي از جنبه‌هاي حياتي سازمان‌ها پرداختن به حوزه آموزش و يادگيري جهت توسعه شايستگي‌ها و مهارت‌هاي كاركنان، شركاي سازماني و كليه ذي‌نفعان براي رشد و توسعه شاخص‌هاي كليدي سازمان متبوع مي‌باشد. دپارتمان‌ها و واحدهاي مختلفي در سازمان‌ها به مديريت اين فرآيندها مي‌پردازند و طي سال‌هاي متمادي اين خدمات را در سطح سازمان‌ توسعه مي‌دهند. نگاه روزمره به فرآيندهاي آموزش و بهسازي منابع انساني و گاهي دور شدن مجريان و تصميم‌گيرندگان از پژوهش، يكي از آثار و پيامدهاي چنين جرياني در آموزش و يادگيري خواهد بود. بررسي مسائل وچالش‌هاي سازماني با رويكردهاي نوين يكي از رسالت‌هاي آسيب‌شناسي آموزشي مي‌باشد.كاهش فاصله علم و تجربه، دانش و تجربه و نظريه و عمل در فرآيند آسيب‌شناسي آموزشي،يكي از اهداف اصلي اثر حاضر مي‌باشد.

کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی (رویکرد کاربردی و عملیاتی ) مشتمل بر 15فصل توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است. این کتاب توسط دکتر کورش فتحی واجارگاه و آقای فیروزنوری تالیف شده است

بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان