سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی

"انسداد مطالعات برنامه درسی در ایران: تلاش برای بازآرائی رشته در عرصه های جدید" با سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در مورخ 97/10/5 ، توسط انجمن مطالعات درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی وخانه ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. 

به طور خلاصه، دکتر فتحی دلایل انسداد مطالعات برنامه ی درسی و راه حل های پیشنهادی را پیرامون این موارد بیان نمودند:

دلایل انسداد مطالعات برنامه درسی:

۱ضعف درنظریه پردازی وتولیدفکر واندیشه

۲-عوام زدگی مدارس به جهت عدم بروز رسانی

۳-فارغ التحصیلان بیکار

۴-زیرسوال رفتن برنامه درسی

۵-بدون پاسخ ماندن نیازهای خانواده ها و مدارس

۶-تربیت جنرالیست ها در برنامه درسی

 راه حل های پیشنهادی:

۱تخصص محوری شدن در رشته های دیگر با تلفیق  در آن

۲پاسخ به نیازهای اجتماعی

۳تربیت حرفه ای و عملی 

۴درگیر شدن این رشته با سایرسازمانها و نهادها

۵مهاجرت رشته ای و تلفیقی جهت خلق و بازآوری
بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان