راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه


به اطلاع میرساند:


کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهیدبهشتی راه اندازی شد.

این کانال  به منظور معرفی و درگیرکردن رشته مطالعات برنامه درسی در عرصه های جدید علاوه بر نظام آموزش و پرورش ایجاد شده است و در آن جايگاه و نقش اين رشته در حوزه هاي زير پوشش داده مي شود:

✅ آموزش و توسعه منابع انساني

✅ آموزش عالي

✅ آموزش غیر رسمی

✅ آموزش بزرگسالان 

و....


لینک کانال دکتر کورش فتحی واجارگاه:

https://t.me/Dr_Kouroshfathivajargah
بیشتر بخوانید


 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان
 برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرسان در وزارت نیرو
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی مدیران در شهرداری منطقه 22
 برگزاری دوره آموزشی روش های نوین تدریس در بانک پارسیان
 سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در بانک رفاه
 سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در دومین نشست تخصصی فراتر از هستی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی در پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه
 چاپ کتاب راهنمای عملی تدوین، اجرا و کنترل برنامه ریزی توسعه فردی