راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه


به اطلاع میرساند:


کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهیدبهشتی راه اندازی شد.

این کانال  به منظور معرفی و درگیرکردن رشته مطالعات برنامه درسی در عرصه های جدید علاوه بر نظام آموزش و پرورش ایجاد شده است و در آن جايگاه و نقش اين رشته در حوزه هاي زير پوشش داده مي شود:

✅ آموزش و توسعه منابع انساني

✅ آموزش عالي

✅ آموزش غیر رسمی

✅ آموزش بزرگسالان 

و....


لینک کانال دکتر کورش فتحی واجارگاه:

https://t.me/Dr_Kouroshfathivajargah
بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان