نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی

در تاریخ 1397/09/07 نشست تخصصی با موضوع "نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی" در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. این نشست که با حضور دانشجویان و اساتید از دانشگاه های متعدد صورت گرفته بود دارای سه بخش بود (پنل اول: دانشجویان- پنل دوم: متخصصان- پنل سوم:بازار کار). در این نشست که با مشارکت بالای اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف همراه بود آقای دکتر کورش فتحی  ابتدا به تجربیات زیسته خودشان پرداختند و در ادامه به قابلیت های رشته در زیست بوم هایی دیگر اشاره کرند و مساله باز اندیشی در رشته مطالعات برنامه درسی را مطرح نمودند و اذعان کردند که با توجه به مساله انسداد رشته و ظرفیت هایی که رشته  در ذات خود دارد، می بایست رشته مطالعات برنامه درسی را  در سرزمین های جدید(علاوه بر آموزش و پرورش در آموزش و بهسازی منابع انسانی، آموزش عالی، آموزش بزرگسالان و آموزش غیررسمی) درگیر کرد.بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان