نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان


در تاریخ 1397/07/28 نشستی با عنوان بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با تاکید بر مسائل و چالش های بومی کشور" در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست که  با مشارکت دانش آموختگان و دانشجویان دکتری رشته مطالعات برنامه درسی که تحت هدایت و راهنمایی آقای دکتر فتحی واجارگاه در مرحله نگارش رساله هستند، همراه بود. سخنرانان این نشست آقای دکتر غلامرضا یادگارزاده، آقای دکتر علیرضا عراقیه و سرکار خانم دکتر مریم حسینی لرگانی بودند که به بیان تجارب زیسته دانشجویی و پژوهشی خود در دوران تحصیل پرداخته و رهنمودهای ارزشمندی را مطرح نمودند. همچنین آقای دکتر فتحی واجارگاه در این نشست پس از بیان چیستی موضوع رشته مطالعات برنامه درسی و بیان چالش ها و مسائل بومی که در این حوزه با آن  مواجه هستیم، راهکارهایی را ارائه نمودند و به لزوم باز آرایی حوزه مطالعات برنامه درسی (Recontextualization of Curriculum Field) علاوه بر آموزش و پرورش در عرصه های آموزش عالی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، آموزش غیررسمی، آموزش بزرگسالان و... تاکیدکردند.


بیشتر بخوانید


 انتخاب دکتر کورش فتحی واجارگاه به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه شهیدبهشتی
 انتشار جلد سوم کتاب هویت های برنامه درسی: به سمت هویت های نوپدید
 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان