برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا

دوره آموزشی"تفاوت نسل ها"در تاریخ 1397/04/25 به مدت 4 ساعت برای تمام مدیران در شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا برگزار شد. در این دوره آقای دکتر فتحی واجارگاه اطلاعاتی پیرامون آینده زندگی بشر و تأثیرات آن بر نحوه زندگی افراد ارائه نمودند، سپس روندهای شکل دهنده آینده منابع انسانی در جهان را مطرح و وضعیت موجود شرکت های برتر در حوزه منابع انسانی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.
وی در ادامه پس از بیان ویژگی های  نسل های متفاوت در دوران جدید، به تأثیراتی که این نسل ها می توانند بر امور سازمان ها بگذارند به بحث و بررسی پرداختند.
در پایان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پس از بیان چگونگی حل اختلافات میان نسل های متفاوت و ارائه راهکار وپیشنهادات جمع بندی موضوعات را به این جمله به اتمام رساندند: "هرچه بیشتر درخصوص نسل های مختلف و تفاوت ها و شباهت های آن ها درسازمان شناخت وجود داشته باشد بهتر میتوان سازمان را بهبود بخشید و از توانمندی افراد بهره جست".
بیشتر بخوانید


 چاپ کتاب برنامه درسی تربیت شهروند جهانی
 چاپ کتاب مشاوره برنامه درسی
 چاپ کتاب جنبش نوبسترسازی در مطالعات برنامه درسی
 ویراست جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 پژوهشگران پر استناد برتر دانشگاه شهیدبهشتی در حوزه علوم انسانی
 برگزاری کارگاه آموزشی نیازسنجی آموزشی برق منطقه ای استان فارس
 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 چاپ جدید کتاب هویت های برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان
 برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا