سخنرانی دکتر کورش فتحی در پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 96/12/16و 96/12/17 انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری دانشگاه فرهنگیان زنجان، کنفرانس تربیت شهروندی (چیستی، چرایی، چگونگی) را با حضور جمعی از متخصصان، استادان، پژوهشگران و علاقه مندان به این حوزه برگزار کرد. در این سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه پیرامون بحث "تنش قومیت - ملیت در ایران: جایگاه تربیت شهروندی در حفظ یکپارچگی ملی" سخنرانی نمودند.
بیشتر بخوانید


 چاپ کتاب آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 سخنرانی دکترکورش فتحی واجارگاه درپنجمین گردهمایی مدیران الماسی اصفهان
 تجلیل ازپروفسور کورش فتحی واجارگاه به عنوان چهره ماندگار آموزش وتوسعه
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در خانه اندیشمندان علوم انسانی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
 نشست نقد و بررسی برنامه های درسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی
 راه اندازی کانال تلگرامی دکتر کورش فتحی واجارگاه
 نشست بازآرایی حوزه مطالعات برنامه درسی با دانشجویان و دانش آموختگان
 برگزاری دوره آموزشی کوچینگ(Coaching) درسازمان بهزیستی استان همدان
 برگزاری دوره آموزشی تفاوت نسل ها در شرکت مپنا
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرسان در وزارت نیرو
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی مدیران در شهرداری منطقه 22
 برگزاری دوره آموزشی روش های نوین تدریس در بانک پارسیان
 سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در بانک رفاه
 سخنرانی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در دومین نشست تخصصی فراتر از هستی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی در پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
 سخنرانی دکتر کورش فتحی واجارگاه در پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه